Preus

Persones Temporada Baixa Temporada Alta
2 65 € 65 €
3 85 € 85 €
4 100 € 120 €
5 125 € 150 €
7 175 € 210 €

Taxa turística no inclosa ( 0,50 € per persona major de 16 anys/ dia amb un màxim de 7 dies ).

POLÍTICA DE CANCEL.LACIÓ

En cas d’anul.lació de la reserva, es tindrà dret a la devolució de la quantitat que s’hagi abonat, després d’aplicar els següents porcentatges a l’import anticipat :

60 % si l’anul.lació es fa amb 15 o menys dies i fins a 7 dies.

100% quan es faci amb 7 dies o menys dies d’antelació.